Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede moje pogodbe o zaposlitvi in izplačil.

  Read more...

   
 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede spornih postavk in datumov v moji ...

  Read more...

   
 • Vesna Resnik
  Rada bi se zahvalila za hiter, jasen in seveda brezplačen nasvet, ki sem ga dobila od prijaznega ...

  Read more...

   
 • Vesna
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede Odpovedi, pohvaliti moram kontaktno osebo ...

  Read more...

   
 • Brigita Sitar
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede upokojitve, pohvaliti moram kontaktno ...

  Read more...

Delovno pravo Delovno pravo
Delovno Pravo
Obveznost delodajalca
Delovno pravo - Pogodba o zaposlitvi

Obveznost delodajalca

1. obveznost zagotavljanja dela,

2. obveznost plačila,

3. obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer (pogojev za varnost in zdravje delavcev),

4. obveznost varovanja delavčeve osebnosti (prepovedano je vsakršno spolno in drugo nadlegovane ali trpinčenje s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev).

 
Obveznost delavca
Delovno pravo - Pogodba o zaposlitvi

Obveznost delavca

1. opravljanje dela (upoštevanje navodil, spoštovanje predpisov),

2. obveznost obveščanja (o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje obveznosti, enako tudi o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja),

3. prepoved škodljivega ravnanja,

4. varovanje poslovne skrivnosti,

5. prepoved konkurence.

 
Obveznosti pogodbenih strank
Delovno pravo - Pogodba o zaposlitvi

Obveznosti pogodbenih strank

Obveznost delavca

1. opravljanje dela (upoštevanje navodil, spoštovanje predpisov),

2. obveznost obveščanja (o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje obveznosti, enako tudi o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja),

3. prepoved škodljivega ravnanja,

4. varovanje poslovne skrivnosti,

5. prepoved konkurence.

Obveznost delodajalca

1. obveznost zagotavljanja dela,

2. obveznost plačila,

3. obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer (pogojev za varnost in zdravje delavcev),

4. obveznost varovanja delavčeve osebnosti (prepovedano je vsakršno spolno in drugo nadlegovane ali trpinčenje s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev).

 
Prenehanje po zakonu
Delovno pravo - Pogodba o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije postala pravnomočna.

Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez državljanstva, preneha veljati po samem zakonu z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja.

Pogodba o zaposlitvi preneha po samem zakonu tudi v primerih, ko po predpisih, ki urejajo stečajni postopek, ni postavljen stečajni upravitelj, in sicer z dnem vpisa sklepa sodišča o zaključku stečajnega postopka v sodni register.

 
« ZačetekPrejšnja111213141516NaslednjaKonec »

Stran 14 od 16

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje: Prejel sem odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov vendar sem v nelagodni situaciji. Delodajalec mi je obljubil novo pogodbo, vendar...
Vprašanje: Delodajalec je bil glavni izvajalec del v večih podjetjih. Zaradi gospodarske "krize" je večina teh podjetij se ozrla na tuje, kjer so...
Vprašanje: Zaposlena sem v podjetju, kjer delamo v treh izmenah. Do sedaj je bilo vedno tako, da smo vsako leto dobile formularje, da se strinjamo z...
Vprašanje: Prejela sem odpoved iz poslovnih razlogov, vendar mi delodajalec ni podal predhodno nobene namere o odpovedi, delodajalec mi ni ponudil...
  Vprašanje: Trenutno sem zaposlena v podjetju, ki ima poslovne prostore na istem naslovu z še 11 ostalimi nepovezanimi podjetji. Prejšnji teden, sem...

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o delovnem pravu na enem mestu!