Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede moje pogodbe o zaposlitvi in izplačil.

  Read more...

   
 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede spornih postavk in datumov v moji ...

  Read more...

   
 • Vesna Resnik
  Rada bi se zahvalila za hiter, jasen in seveda brezplačen nasvet, ki sem ga dobila od prijaznega ...

  Read more...

   
 • Vesna
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede Odpovedi, pohvaliti moram kontaktno osebo ...

  Read more...

   
 • Brigita Sitar
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede upokojitve, pohvaliti moram kontaktno ...

  Read more...

Delovno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo letni dopust

Najdeno 39 rezultatov.

Stran 2 od 2
21. Nadomestilo plače
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Nadomestilo plače Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca. ...
22. Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme naložiti: dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo; dela, ki objektivno presega ...
23. Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Varstvo delavcev zaradi nosečnsoti in starševstva Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva ...
24. Varstvo posameznih kategorij delavcev
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Varstvo posameznih kategorij delavcev Varstvo delavcev zaradi nosečnsoti in starševstva Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. V primeru spora ...
25. Letni dopust
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Letni dopust Delavec ima pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. ...
26. Nočno delo
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Nočno delo Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v ...
27. Delovni čas
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
... čas. Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka iz prejšnjega člena, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Letni dopust Delavec ima pravico ...
28. Plačilo za delo
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
... obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela. Regres Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne ...
29. Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
... delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela. Regres Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini ...
30. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Posebno pravno varstvo pred odpovedjo Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi: predstavnikom delavcev (članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja ...
31. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca so: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, ...
32. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Odpoved pogodbe o zaposlitvi Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom - redna odpoved. V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi ...
33. Prepoved diskriminacije
(Delovno pravo/Mobing)
Prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov Delodajalec mora iskalcu zaposlitve (kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ...
34. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni ...
35. Tipi pogodb o zaposlitvi
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Tipi pogodb o zaposlitvi Pogodba o zaposlitvi za določen čas Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre na primer za: izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje ...
36. Splošni pogoji poslovanja
(Delovno pravo/Delovno pravo)
... z izvajalcem ne želi komunicirati preko elektronske pošte in to ni drugače dogovorjeno je dolžan o tem pisno obvestiti izvajalca. 8. Informativno povpraševanje na spletnih straneh Vsaka oseba nam lahko ...
37. Delovno pravo
(Comments)
Pozdravljena Naj povem, da sem v zdravstvu zaposlena od leta 1980 kot medicinska sestra z srednješolsko izobrazbo in za nas velja kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter kolektivna ...
Lani meseca maja sem imel delovno nesrečo.Imel sem še neizkoriščen letni dopust iz predlanskega leta.Šest mesecev sem bil na bolniški.Zanima me ali lahko ta letni dopust po končani bolniški še vedno izkoristim?Hval ...
Pozdravljeni. Hčerka je na starševskem dopustu. Kdaj ji lahko delodajalec vroči odpoved iz poslovnih razlogov: ali prvi delovni dan po končanem starševskem dopustu ali v roku enega meseca? Lepo pozdra
« ZačetekPrejšnja12NaslednjaKonec »

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje: Prejel sem odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov vendar sem v nelagodni situaciji. Delodajalec mi je obljubil novo pogodbo, vendar...
Vprašanje: Delodajalec je bil glavni izvajalec del v večih podjetjih. Zaradi gospodarske "krize" je večina teh podjetij se ozrla na tuje, kjer so...
Vprašanje: Zaposlena sem v podjetju, kjer delamo v treh izmenah. Do sedaj je bilo vedno tako, da smo vsako leto dobile formularje, da se strinjamo z...
Vprašanje: Prejela sem odpoved iz poslovnih razlogov, vendar mi delodajalec ni podal predhodno nobene namere o odpovedi, delodajalec mi ni ponudil...
  Vprašanje: Trenutno sem zaposlena v podjetju, ki ima poslovne prostore na istem naslovu z še 11 ostalimi nepovezanimi podjetji. Prejšnji teden, sem...

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o delovnem pravu na enem mestu!